FÓRVERTVi søker gode forvertshjem til fremtidige valper og iblant voksne hunder på østlandet. Vi ønsker å finne hjem som følger opp valpen, er aktive og har mye kjærlighet å til. 

Å være forvert betyr at man får eller kjøper en hund til redusert pris mot at hunden er registrert i kennelens navn og er i kennelens "eie". Dette vil si at kennelen beholder linjene for videre avl. Det er også ønskelig for oss å ha hunden med på utstilling, gjerne et par ganger i året.
Jeg ønsker å ha et begrenset antall hunder hjemme, fordi jeg vil ha god tid og omsorg til hver enkelt hund.
Det må gjerne være et hjem som er utstillings interesserte, men aldri et krav fra vår side.
Det er flere fine grunner til å være fórvert eller deleier, ta gjerne kontakt hvis dette er interessant for deg og for å få en nærmere

beskrivelse :)